Johtopäätöksiä

”Tuli on hyvä renki, mutta huono isäntä”, sanotaan vanhassa sananlaskussa ja tämän sananlaskun voisi sanoa sopivan myös nettiin – oikein käytettynä netistä on runsaasti hyötyä, mutta väärin käytettynä sen käyttö saattaa lehahtaa aivan väärille raiteille, aivan kuin irti päässyt tuli, joka saattaa tuhota kaiken tielleen osuvan.

Kenties suurin vaara netin käytössä on vaara tulla netistä riippuvaiseksi. Erityisesti nuoret ovat vaaravyöhykkeessä puhuttaessa nettiriippuvuuden riskistä. Tästä syystä onkin erityisen tärkeää, että vanhemmat tietävät mitä omille teini-ikäisille lapsille kuuluu ja pyrkivät pitämään mahdollisuuksiensa mukaan huolta siitä, ettei nuori pääse uppoutumaan netin syövereihin liian intensiivisellä tavalla, vaan että hänellä on myös netin ulkopuolisia harrastuksia ja ystäviä. Nuorelle on tärkeää kokea tulevansa hyväksytyksi ja esimerkiksi koulukiusaaminen saattaa aiheuttaa sen, että nuori saattaa mielellään haluta vetäytyä omiin oloihinsa, jolloin vaarana on, että yksinäisinä hetkinään nuori saattaa tulla käyttäneeksi nettiä liiallisia määriä. Netti saattaa korvata sosiaaliset suhteet eikä nuorella välttämättä pian enää ole ystäviä ”oikeassa elämässä”.

Jos nuori on jo selkeästi riippuvainen netin käytöstä, on aika hakea ammattiapua. Nettiriippuvuus on valitettavan yleistä jo ympäri maailmaan – jopa Afrikasta löytyy tämän ongelman hoitamiseen suuntautunut klinikka.
Vaaroistaan huolimatta netti tekee elämästä monin tavoin myös aikaisempaa riippumattomampaa – esimerkiksi työnteon ja opintojen ei enää välttämättä tarvitse olla samalla tavoin sidoksissa aikaan ja paikkaan kuin aiemmin, vaan opintoja voi suorittaa netin kautta hyvinkin omaehtoisella ja joustavalla tavalla. Oman näköisen elämän eläminen alkaa olla yhä suositumpaa eivätkä elämän leppoistaminen ja oravanpyörän ulkopuolelle hyppääminen ole enää käsitteinä monillekaan vieraita. Yhä useampi haaveilee elämästä, jossa työ olisi sivuroolissa ja tärkeimmät roolit olisivat muilla asioilla, kuten perheellä, ystävillä, harrastuksilla ja uusilla kokemuksilla. Netti tarjoaa tähän monia ratkaisuja, jotka sopivat monenlaisiin elämäntilanteisiin.

Tulevaisuus

Netin merkittävyys todennäköisesti vain entisestään korostuu tulevina vuosina. Toisaalta myöskin netin tietoturvariskit saattavat nousta, mikä onkin aihe, joka vaatisi riittävää tarkastelua. Jo nyt netissä on esiintynyt monenlaisia huijauksia, joihin osa hyväuskoisista käyttäjistä on langennut. Niin sanotut nigerialaiskirjeet ovat oiva esimerkki tällaisesta huijausyrityksestä. Kirjeissähän kerrotaan, että niiden vastaanottaja saa suuren summan rahaa, jos auttaa kirjeen lähettäjää saamaan rahat haltuunsa maksamalla niiden siirtämisestä aiheutuvat kulut. Nämä kulut ovat huomattavasti pienemmät kuin siirrettävä summa, minkä vuoksi osa hyväuskoisista kirjeen saajista on haksahtanut siirtämään ”toimituskulut” kirjeen lähettäjälle ennen kuin on tajunnut tulleensa huijatuksi. Netissä on huijattu myös esimerkiksi myymällä olemattomia rotukoiranpentuja yllättävän todellisen tuntuisten ilmoitusten kautta. Tällaisten huijausyritysten estämiseen tulisikin pyrkiä kaikin mahdollisin tavoin. Kenties kaikista tärkeintä olisi kouluttaa netin käyttäjiä ymmärtämään, millaisia vaaroja netin käyttöön liittyy ja miten näiltä vaaroilta on oman käyttäytymisen avulla mahdollista suojautua. Netin käyttäjien tiedon ja tietoisuuden lisääminen olisikin hyvin tärkeää samalla, kun myös netin turvajärjestelmiä tulisi toki entisestään kehittää ja parantaa.

Nettiä on käytetty nuorten keskuudessa valitettavasti myös erääseen erittäin ikävään tehtävään eli kiusaamiseen. Netissä tapahtuvaan kiusaamiseen on helppo ottaa osaa, koska kiusaaminen on ikään kuin kasvotonta. Se saattaa kuitenkin aiheuttaa kiusaamisen kohteeksi joutuneelle lapselle tai nuorelle syvät henkiset arvet, minkä vuoksi tällaiseen kiusaamiseen olisikin puututtava saman tien kiusaamistilanteen tultua ilmi. Meillä ei aina osata pitää henkistä kiusaamista yhtä vakavana asiana kuin fyysistä, koska siitä jäävät arvet ovat näkymättömiä – toisin kuin fyysisen kiusaamisen aiheuttamat arvet. Tästä huolimatta tulisi kuitenkin muistaa, että henkinen kiusaaminen saattaa tuntua uhrista jopa fyysistä kiusaamista pahemmalta. Se saattaa tuntua jopa siltä, että koko kiusatun olemassaolon merkitys mitätöidään – pahimmillaan uhri saattaa tuntea olevansa jopa niin arvoton, ettei ole edes lyöntien arvoinen.