Edellisellä sivulla mainittu nettiriippuvuus on vakava esimerkki siitä, kuinka internetin käytössä piilee moninaisia vaaroja. Nettiriippuvuus saattaa kehittyä melko salakavalalla tavalla ja ensin netin käyttö voi olla pelkkää mukavaa ajanvietettä, joka yhtäkkiä saattaa alkaa viemään aina vain enemmän ja enemmän käyttäjän aikaa, kunnes käytöstä tulee pahimmassa tapauksessa niin addiktoitunutta, että käyttäjä alkaa tuntea vieroitusoireita joutuessaan olemaan poissa netistä vaikkapa vain puolen päivän ajan.

Millaisia oireita tällaisessa addiktiossa sitten ilmenee? Ensinnäkin addiktoituneella henkilöllä saattaa esiintyä ärtymystä hänen joutuessaan olemaan poissa netistä. Hänen silmänsä saattavat alkaa punoittaa liiallisen netin käytön seurauksena ja hänellä saattaa esiintyä päänsärkyä tai muita netin runsaaseen käyttöön liittyviä oireita. Osa addiktoituneista henkilöistä saattaa unohtaa syödä säännöllisesti tai käydä suihkussa säännöllisesti, koska netin maailma ikään kuin imee heidät mukaansa. Netin ulkopuoliset suhteet saattavat jäädä tällaisen henkilön kohdalla vähäisiksi tai lähes olemattomiksi ja nettiriippuvainen saattaa pahimmillaan pikkuhiljaa syrjäytyä yhteiskunnasta.
Ketkä sitten ovat erityisvaarassa nettiriippuvuuden suhteen? Voidaan sanoa, että nuoret ovat tässä suhteessa erityisvaarassa. Erilaiset netissä pelattavat pelit saattavat olla erityisen koukuttavia ja osalla nuorista saattaa olla ystäviä ainoastaan verkossa. Tämä saattaa vaikuttaa jopa addiktoituneen tai nettiä liikaa käyttävän nuoren sosiaalisiin taitoihin ja heikentää niitä tavalla, joka saattaa vaikeuttaa uusien suhteiden solmimista ja mahdollisten olemassa olevien suhteiden ylläpitämistä.

Kuten edellisellä sivulla jo ehdittiinkin todeta, niin nettiaddiktia voidaan verrata narkomaaneihin tai alkoholisteihin – nettiaddiktille nimenomaan netin käyttö vastaa tilannetta, jossa narkomaani saa huumeita tai alkoholisti alkoholia. Addiktoivasta aineesta tai asiasta, eli tässä tapauksessa netistä, on vaikeaa pysyä erossa ja sitä tekee koko ajan mieli.

Nykyisin netti alkaa olla jo niin hyvin saatavilla lähes kaikkialla maailmassa, että nettiaddiktio alkaa olla jo kansainvälinen ja maailmanlaajuinen ilmiö, joka ei ole tuntematon myöskään kehittyvissä maissa. Jopa Afrikan mantereelle on perustettu klinikka, joka pyrkii auttamaan nettiaddikteja ja kamppailemaan tätä monisyistä ongelmaa vastaan. Afrikassa tällainen erikoisklinikka löytyy Algeriasta, jossa nettiaddiktiota on alettu pitää jopa kansallisena ongelmana. Erityisesti Facebookin on suuren suosionsa vuoksi huomattu Algeriassa addiktoivan erityisesti nuoria netin käyttäjiä. On erittäin surullista, että pahimmissa ja vakavimmissa tapauksissa liiallinen internetin käyttö voi jopa tuhota koko nuoren elämän. Maailmalla on jo uutisoitu liiallisesta netin käytöstä johtuneista kuolemantapauksista eli ongelma ei ole lainkaan mitätön.

Miten auttaa nettiaddiktiosta kärsiviä nuoria?


Miten sitten voisi auttaa sellaisia nuoria, jotka kärsivät nettiaddiktiosta? Jos nuori selkeästi kärsii vakavasta internetriippuvuudesta, on aika ottaa yhteyttä alan asiantuntijoihin – tällainen nuori tarvitsee asiantuntijan apua parantuakseen riippuvuudestaan. Tässäkin asiassa on kuitenkin tärkeintä ennaltaehkäistä ongelman syntyä – riippuvuuden parantaminen voi olla melko vaikeaa, joten olisikin järkevämpää keskittyä ennaltaehkäisemään ongelmien syntyä. ”Ei kannata itkeä kaatunutta maitoa”, sanotaan, ja tässä piilee totuuden siemen myös nettiaddiktiosta puhuttaessa. Onkin tärkeää huolehtia siitä, ettei lapsi tai nuori ala viihtyä netissä liian pitkiä aikoja ja että hän liikkuu riittävästi ja tapaa myös ystäviään. Sosiaaliset suhteet ovat tärkeitä eikä netti voi niitä koskaan täysin korvata. On hyvä pyrkiä pitämään nuoreen yllä avoimia ja luottamuksellisia suhteita, jotta nuori voi aina tuntea voivansa keskustella vanhempiensa kanssa asiasta kuin asiasta. Vaikka nuori saattaakin vaikuttaa pärjäävältä ja ”isolta”, voi hän silti kokea monissa tilanteissa epävarmuutta ja hänen itsetuntonsa saattaa olla kovan kuoren alla yllättävänkin heikko. Tästä syystä olisikin hyvä pyrkiä pysymään ”kartalla” siitä mitä nuoren elämässä on meneillään. Netin syövereihin vajoaminen ei saisi olla ainoa tarjolla oleva ratkaisu omassa elämässä ilmenevien vaikeiden asioiden ratkaisemiseen.